پروژه های الکترونیک

با یادگیری الکترونیک میتونید دستگاه ها و یا پروژه هایی که میخواید رو خودتون بسازید یا حتی اون رو تجاری سازی کنید و از طریق فروش اون منبع درآمدی برای خودتون ایجاد کنید