این عصای هوشمند ساده از یک موتور لرزش گوشی موبایل استفاده می‌کند تا به شناسایی موانع کمک کند.