ساخت پروژه جدید

در ایــــــن جلســه قصد داریم آموزش ســاخت پروژه جدید در آلتیوم دیزاینر را با هم بررســــی کنیم و آن را به صـــورت کامـــل به شـما آموزش دهــــیم

ساخت شماتیک مدار

همـــان طور که میـــدانید اولـــین قـــدم برای طراحی برد های الکترونیکی اضـــــافه کردن شماتیک به آن هسـت که در این جلسه به شما آموزش خواهـیم داد

[vc_btn title="مشاهده جلسه دوم" style="modern" shape="square" color="sky" size="sm" align="center" button_block="true" link="url:https%3A%2F%2Fhamyarelectronic.ir%2F%25d8%25ac%25d9%2584%25d8%25b3%25d9%2587-%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2585-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25aa-%25d8%25b4%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25aa%25db%258c%25da%25a9-%25d9%2585%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25a2%25d9%2584%25d8%25aa%25db%258c%25d9%2588%25d9%2585-%25d8%25af%25db%258c%2F|||"]

 نام گذاری خودکار قطعات

نام گذاری قطعات در آلتیوم دیزاینر یک فــــرایند زمـــان بر است که ما در این جـلسه به شما آموزش خواهیــم داد این کار را در حداقل زمان انجام دهید

[vc_btn title="مشاهده جلسه سوم" style="modern" shape="square" color="sky" size="sm" align="center" button_block="true" link="url:https%3A%2F%2Fhamyarelectronic.ir%2F%25d8%25ac%25d9%2584%25d8%25b3%25d9%2587-%25d8%25b3%25d9%2588%25d9%2585-%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2585-%25da%25af%25d8%25b0%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25af%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d9%2582%25d8%25b7%25d8%25b9%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25a2%25d9%2584%25d8%25aa%2F|||"]

 لیبل زدن

در این جـلسه به شما آموزش لیبل زدن را خواهیــم داد تا از گیـج شدن در مسیریابی شماتیک دور شـــوید و این مـــــشــکل برای همیشه بر طرف شود

[vc_btn title="مشاهده جلسه چهارم" style="modern" shape="square" color="sky" size="sm" align="center" button_block="true" link="url:https%3A%2F%2Fhamyarelectronic.ir%2F%25d8%25ac%25d9%2584%25d8%25b3%25d9%2587-%25da%2586%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2585-%25d9%2584%25db%258c%25d8%25a8%25d9%2584-%25d8%25b2%25d8%25af%25d9%2586-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25a2%25d9%2584%25d8%25aa%25db%258c%25d9%2588%25d9%2585-%25d8%25af%25db%258c%25d8%25b2%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2586%25d8%25b1%2F|||"]

نصب کتابخانه

شما میتوانید با نصب کتابخانه به لیست قطعات آلتیوم دیزاینر نــصـــب شـــده در سیستم خود اضافه کنید که ما این را در ایـــــن جلسه آمـــوزش داده ایم

[vc_btn title="مشاهده جلسه پنجم" style="modern" shape="square" color="sky" size="sm" align="center" button_block="true" link="url:https%3A%2F%2Fhamyarelectronic.ir%2F%25d8%25ac%25d9%2584%25d8%25b3%25d9%2587-%25d9%25be%25d9%2586%25d8%25ac%25d9%2585-%25d9%2586%25d8%25b5%25d8%25a8-%25da%25a9%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25ae%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2587-%25d8%25a2%25d9%2584%25d8%25aa%25db%258c%25d9%2588%25d9%2585-%25d8%25af%25db%258c%25d8%25b2%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2586%25d8%25b1%2F|||"]

انتقال از شماتیک به pcb

در این آموزش ساخت pcb را شروع خواهیم کرد ، در این جلسه به شما آموزش میدهیم چگونه قطعاتی که در شـماتیک چــــــــــیده اید را به pcb بیـــــــاورد

[vc_btn title="مشاهده جلسه ششم" style="modern" shape="square" color="sky" size="sm" align="center" button_block="true" link="url:https%3A%2F%2Fhamyarelectronic.ir%2F%25d8%25ac%25d9%2584%25d8%25b3%25d9%2587-%25d8%25b4%25d8%25b4%25d9%2585-%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25aa%25d9%2582%25d8%25a7%25d9%2584-%25d9%2585%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25b4%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25aa%25db%258c%25da%25a9-%25d8%25a8%25d9%2587-pcb-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25a2%25d9%2584%2F|||"]

روت کردن دستی

روت کردن دستی یا مسیریابی دستی به فـــــــرایندی گفته میشود که اتصالات بین قطعات را برقرار میکنیم که زمان بر ترین قسمت ساخت یک pcb است

[vc_btn title="در دست ساخت . . ." style="modern" shape="square" color="mulled-wine" size="sm" align="center" button_block="true"]

روت کردن خودکار

روت کردن خودکار یک فرایندی است که در کم تر از چنــد دقیقه توســــط هوش مصنوعی آلتیوم دیزاینر انجام میشود و مســیــــریابی شـــما راه انجام میدهد

[vc_btn title="در دست ساخت . . ." style="modern" shape="square" color="mulled-wine" size="sm" align="center" button_block="true"]

تغییر ابعاد pcb

ابعاد برد ما خیلی مهم هست ، زیرا ما نمیتوانید برای یک برد کوچیکی که قصد ساخت آن را داریــــــد یک شیت کامل فیــــبر اســــــــتــــــفاده کنیــــــــــــد

[vc_btn title="در دست ساخت . . ." style="modern" shape="square" color="mulled-wine" size="sm" align="center" button_block="true" link="url:https%3A%2F%2Fhamyarelectronic.ir%2F%25d8%25ac%25d9%2584%25d8%25b3%25d9%2587-%25d9%25be%25d9%2586%25d8%25ac%25d9%2585-%25d9%2586%25d8%25b5%25d8%25a8-%25da%25a9%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25ae%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2587-%25d8%25a2%25d9%2584%25d8%25aa%25db%258c%25d9%2588%25d9%2585-%25d8%25af%25db%258c%25d8%25b2%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2586%25d8%25b1%2F|||"]

تغییر قطر سیم ها

گاهی نیاز دارید که سیم جریان بیشتری از بعضی خطوط عبور دهید مانند رله ها که باید در تنظیمات این مقــادیر را تنظــیم کنید تا دچار مشکل نشوید

[vc_btn title="در دست ساخت . . ." style="modern" shape="square" color="mulled-wine" size="sm" align="center" button_block="true"]

جامپر زدن در pcb

یکــــی از مواردی که در صنعت pcb رواج پیدا کرده جامپر زدن هست که این کار به این معنی است که با یک تکه سیم از بالا برد دو پـایه را به هم متصل کنیم

[vc_btn title="در دست ساخت . . ." style="modern" shape="square" color="mulled-wine" size="sm" align="center" button_block="true"]

تغییر سایز پایه ها

گاهی بعضی از قطعات به صورت پیش فرض سایز پایه هایشان کوچک است و پایه قطعات از آن سوراخ ها عبور نمیکنند که نیاز به تغییراتی دارد

[vc_btn title="در دست ساخت . . ." style="modern" shape="square" color="mulled-wine" size="sm" align="center" button_block="true"]